สำหรับ บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

 • วิธีการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น

 • วิธีการดูแผนประกันที่เลือก

 • กรณีรายการเบิกถูกตีกลับจาก Admin

สำหรับ Admin ส่วนงาน

 • วิธีตรวจสอบรายการเบิก

 • วิธีดูรายงานการเบิกของพนักงาน Type F

สำหรับ Admin กองบุคคล

 • วิธีตรวจสอบรายการเบิก

 • วิธีดูรายงานจำนวนของพนักงาน Type ต่าง ๆ

 • วิธีเพิ่ม-แก้ไขแผนประกันสุขภาพ

สำหรับ ประธานกองทุน

 • วิธีอนุมัติรายการเบิกสวัสดิการ

สำหรับ Admin กองคลัง

 • วิธีการสร้างกลุ่มรอโอนเงิน

 • วิธีการลบรายการในกลุ่มทีละรายการและการลบกลุ่ม

 • วิธีอัพเดตสถานะการโอนเงิน