เนื่องจาก Account ของท่าน จำเป็นต้องถูกตรวจสอบความถูกต้อง ของแผนประกันที่เลือก จากเจ้าหน้าที่กองบุคคลก่อน ถึงจะสามารถเริ่มทำการเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่นได้

หากเจ้าหน้าที่กองบุคคลตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
จะมีอีเมลแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง